Navigera till sidans huvudinnehåll

Litterära evenemang - exponering av länets författare

  • Kultur
  • Litteratur
  • Länsövergripande

Du som är författare i länet erbjuds årligen att delta i olika litterära evenemang, där Region Jönköpings län medarrangerar eller bokar författare.

I februari varje år genomförs SmåLit, där Regionen Jönköpings län har ordförandeskapet i styrgruppen samt bidrar med finansiering.

Under februari - april samordnar Region Jönköpings län Poetry Slam, där poeter i länet bjuds in till workshops och uttagningar.

Under året genomförs också Book Club i samverkan med Asecs och Akademibokhandeln. Här ges författare i länet möjlighet att framträda, signera och exponera sina verk.

Vidare samverkar Region Jönköpings län i flera andra evenemang där författare framträder, som Årsik, Pilsnerpoesi och annat. 

Inom branschnätverket VÄNLIT anordnas löpande pop up-bokmässor och liknande evenemang. 

Varför gör vi det här?

Syftet är att erbjuda publicerade författare i länet möjligheter att nå fler läsare och exponera sina verk.

Målgrupp

Publicerade författare verksamma i Jönköpings län.

Resultatmål

Att skapa minst femton olika författarmöten, författarsamtal eller motsvarande under ett år.

Hur påverkas länet?

Författare i länet kan genom insatsen exponera sina verk på hemmaplan, utan att behöva besöka mässor och liknande i storstadsregioner.