Navigera till sidans huvudinnehåll

Mer ekologiskt i Jönköpings län

  • Hållbarhet
  • Länsövergripande

Sen 2019 bedrivs aktiviteter, projekt och långsiktiga satsningar där regionala och lokala aktörer samverkar kring den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030 med mål om en ökad och hållbar livsmedelsproduktion.

Projektet ”Mer ekologiskt i Jönköpings län” pågår mellan juni 2023-april 2025 och finansieras med medel från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet drivs som ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Refarm Linné, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att synliggöra och skapa medvetenhet om ekologisk produktion i Jönköpings län och dess fördelar och påverkan på biologisk mångfald, klimat och miljö.

Målgrupp

Under projekttiden kommer ett brett spektra av aktiviteter att anordnas: bl.a. studiebesök på ekologiska gårdar i länet, konsumentföreläsningar i samarbete med Naturskyddsföreningen, inspirationsutbildningar och kompetensutveckling för kommunernas måltidsverksamheter, upphandlare, strateger, utvecklare och politiker, odling för elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Resultatmål

  1. Under projekttiden 2023–feb 2025 har minst en kunskaps- eller kompetenshöjande insats i form av studiebesök, föreläsning eller workshop genomförts i alla länets kommuner. Målgruppen utgörs av kommunernas måltidsverksamheter, upphandlare, strateger, utvecklare och politiker.
  2. Att inom alla länets kommuner erbjuda olika möjligheter för konsumenter att möta producenter, få information kring ekologiska produkter och dess mervärden för biologisk mångfald, klimat, miljö och hälsa.

 

Hur påverkas länet?

Tillsammans med andra organisationer har Region Jönköpings län startat ett projekt som syftar till att stärka och synliggöra den ekologiska produktionen i länet, uppmärksamma goda exempel nationellt och regionalt när det gäller produktion, upphandling och hur konsumenterna i länet kan göra mer medvetna val som gynnar miljö, klimat, hälsa och biologisk mångfald – något som går i linje med inriktningen på den regionala livsmedelsstrategin i Jönköping län.