Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Folkhälsa
  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Entreprenörskap

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och -producenter i länet:

  • Produktion
  • Innovation
  • Göra affärer
  • Attityder
  • Självförsörjningsgrad

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin och ladda ner dokumentet på Länsstyrelsens hemsida: Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

För att beställa ett tryckt exemplar, mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala livsmedelsstrategin du vill beställa.