Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Folkhälsa
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Entreprenörskap

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och livsmedelsproducenter i länet:

 • Produktion
 • Innovation
 • Göra affärer
 • Attityder
 • Ökad försörjningsförmåga

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin. Fokusområdena har sammanfattats i en handlingsplan som syftar till att göra det tydligt vad som behöver göras för att uppnå målen inom respektive område. I den aktuella handlingsplanen som sträcker sig fram till 2026 hittar du även information om vilka aktiviteter som har genomförts eller planeras inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin och ladda ner dokumentet på Länsstyrelsens hemsida: Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

För att beställa ett tryckt exemplar, mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala livsmedelsstrategin du vill beställa.

Filmer

Digitalt studiebesök på Högagärde Fårgård
Digitalt studiebesök på Hattsjöhult Gård
Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?


Attityd och kunskapsundersökning om lokalproducerad mat

Länsinvånarnas kunskaper, attityder och beteenden avseende mat som produceras i närområdet undersöktes hösten 2020. Den vanligaste drivkraften till att handla närproducerat är att konsumenterna vill gynna lokala företag. Andra vanliga anledningar är att maten är producerad med omtanke, närhet till producent samt den goda smaken. Två tredjedelar av de tillfrågade idag rekommenderar andra att köpa närproducerade råvaror och livsmedel i närområdet. Resultatet baseras på 601 svar där respondenterna var slumpmässigt utvalda privatkonsumenter i Jönköpings län.

Ta del av hela undersökningen. (pdf, 1.1 MB)


Vattenbruk i Jönköpings län

Hösten 2021 startades ett projekt att för att identifiera och kartlägga av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län. Läs mer.

Aktiviteter 2023

Kursserie januari-november

Under 2023 välkomnas producenter och restauranger i Jönköpings län till en kursserie med fokus på tackaköttets potential. Träffarna arrangeras inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin där Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, LRF, Region Jönköpings län och Vi kan mat samarbetar.

 • 24 januari kl.17.30
  Inspirationskväll med Stefan Eriksson från Exceptionell råvara
 • 8 februari kl. 19.00
  Digital föreläsning om köttkvalitet med Katarina Arvidsson Segerkvist från SLU
 • 21 februari kl. 14.00
  Slaktmognadsbedömning av tackor - Annelie Carlsson från SLU, Birgit Fag från Hushållningssällskapet och Emma Holmstedt från KLS medverkar.
 • 27 februari klockan 18.00
  Räkna på din produktion och försäljning del 1 – digital träff, Sebastian Remvig från SLU medverkar
 • 8 mars klockan 17.00
  Räkna på din produktion och försäljning del 2 – Sebastian Remvig från SLU medverkar på plats Tallnäs stiftsgård

Kursserien avslutas med ett utvecklingsmöte för producenter och kockar, under ledning av Exceptionell råvara. Datumet är ännu inte bestämt.
Mer information om kursserien samt anmälan. (pdf, 291.3 KB)