Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Livsmedelsstrategin

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Folkhälsa
  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Entreprenörskap

Livsmedelsstrategin är under arbete och kommer publiceras under 2018.