Navigera till sidans huvudinnehåll

Kock som arbetar i ett restaurangkök

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Folkhälsa
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Entreprenörskap

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och livsmedelsproducenter i länet:

 • Produktion
 • Innovation
 • Göra affärer
 • Attityder
 • Ökad försörjningsförmåga

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin. Fokusområdena har sammanfattats i en handlingsplan som syftar till att göra det tydligt vad som behöver göras för att uppnå målen inom respektive område. I den aktuella handlingsplanen som sträcker sig fram till 2026 hittar du även information om vilka aktiviteter som har genomförts eller planeras inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin och ladda ner dokumentet på Länsstyrelsens hemsida: Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

För att beställa ett tryckt exemplar, mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala livsmedelsstrategin du vill beställa.

 

Filmer

Digitalt studiebesök på Högagärde Fårgård
Digitalt studiebesök på Hattsjöhult Gård
Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

Attityd och kunskapsundersökning om lokalproducerad mat

Länsinvånarnas kunskaper, attityder och beteenden avseende mat som produceras i närområdet undersöktes hösten 2020. Den vanligaste drivkraften till att handla närproducerat är att konsumenterna vill gynna lokala företag. Andra vanliga anledningar är att maten är producerad med omtanke, närhet till producent samt den goda smaken. Två tredjedelar av de tillfrågade idag rekommenderar andra att köpa närproducerade råvaror och livsmedel i närområdet. Resultatet baseras på 601 svar där respondenterna var slumpmässigt utvalda privatkonsumenter i Jönköpings län.

Ta del av hela undersökningen. (pdf, 1.1 MB)

Vattenbruk i Jönköpings län

Hösten 2021 startades ett projekt att för att identifiera och kartlägga av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län. Läs mer.

 • Grillfestival 26-27 maj 
 • Gårdsrundan 2023 
 • Kursserie januari-november
  Under 2023 välkomnas producenter och restauranger i Jönköpings län till en kursserie med fokus på tackaköttets potential. Träffarna arrangeras inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin där Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, LRF, Region Jönköpings län och Vi kan mat samarbetar.
  • 24 januari kl.17.30
   Inspirationskväll med Stefan Eriksson från Exceptionell råvara
  • 8 februari kl. 19.00
   Digital föreläsning om köttkvalitet med Katarina Arvidsson Segerkvist från SLU
   21 februari kl. 14.00
   Slaktmognadsbedömning av tackor - Annelie Carlsson från SLU, Birgit Fag från Hushållningssällskapet och Emma Holmstedt från KLS medverkar.
  • 27 februari klockan 18.00
   Räkna på din produktion och försäljning del 1 – digital träff, Sebastian Remvig från SLU medverkar
  • 8 mars klockan 17.00
   Räkna på din produktion och försäljning del 2 – Sebastian Remvig från SLU medverkar på plats Tallnäs stiftsgård
   Kursserien avslutas med ett utvecklingsmöte för producenter och kockar, under ledning av Exceptionell råvara. Datumet är ännu inte bestämt.
   Mer information om kursserien

24 februari Läkemedelsrester i vatten och avloppsrening
Tid: 13.00-14.30
Plats: Digitalt via Zoom

Hur samverkar vi kring renare vatten? Välkomna till ett dialogmöte om läkemedelsrester i vatten. Vi diskuterar nuläge, miljöpåverkan, möjligheter, hinder och uppmärksammar goda exempel. Under dagen medverkar representanter från Vattenenheten och Miljöskyddsenheten på Läns-
styrelsen i Jönköpings län, Svenskt Vatten, Region Jönköpings län med flera.

Inbjudan - läkemedelsrester.pdf

23 februari Workshop nr 2 om länets vattenbruksprojekt
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till workshop om vattenbruk i Jönköpings län, del 2 av 3.

Workshopen bjuder på en inspirationsföreläsning om akvaponik med Niklas Wennberg, resultat från den första enkäten kring kartläggning av intresse och platser i länet samt diskussioner om det fortsatta arbetet. Workshopen är en aktivitet inom ett pågående projekt som Region Jönköpings län tillsammans med samarbetspartners driver med syftet att kartlägga lämpliga odlingslokaler och möjliga aktörer för att driva RAS och akvaponik (odling av fisk och grönsaker i samma system).

För den som missat tidigare workshop går det att ansluta redan 8:30 för att få en snabb överblick över området och projektet.

Inbjudan till workshop nr 2 vattenbruksprojekt (2).pdf

2 februari Introduktionskurs i sensorik
Tid: 16.00-20.00
Plats: Digitalt

Småskaliga producenter och mathantverkare välkomnas till en digital introduktion i sensorik, synliggörande och marknadsföring. Kursen ger dig verktyg i att beskriva och lyfta fram just dina produkters smaker på ett träffsäkert sätt. Ett kort uppföljningstillfälle är inplanerat 9 februari.

Aktiviteten är kostnadsfri och genomförs inom ramen för de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län som en fortsättning på förädlingsserien av småländska råvaror.

Introduktionskurs i Sensorik (1).pdf

23 februari 2021
Seminarium om mjölk- och köttproduktion med fokus på klimatet
Dokumentation 2021-02-23.pdf


14 mars
Eftermiddag med fokus på tackakött
Tid: 15.00-17.30
Plats: Restaurang Sjön, Jönköping

Hushållningssällskapet Jönköping, LRF och Region Jönköpings län bjuder in länets kockar till en eftermiddag med fokus på tackakött. Tillsammans med Christofer Johansson på Hotell Borgholm på Öland, inspireras vi kring ett smakrikt kött som ofta fått spela huvudrollen på restaurangens menyer. Menyer som präglas av säsongsvariationer och en tydlig lokal identitet. Under hösten belönades restaurangen med en stjärna i Guide Michelin.

Inbjudan till eftermiddag med fokus på tackakött (1).pdf


11 september 2021 Pizzamästerskap
11 september anordnades det första småländska pizzamästerskapet. I fokus stod småländska råvaror och 12 pizzerior från Jönköpings län, Kronoberg och Kalmars län tävlade i kategorierna bästa vegetariska pizzan och bästa pizzan med småländska råvaror. Huvuddomare och juryansvarig var Tanja Tomic - nordisk mästare som även tilldelats titeln Europas bästa pizzabagare, verksam vid pizzeria Chaplin i Värnamo. Mästerskapet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Jönköpings län, Livsmedelsutveckling Sydost och Destination Småland.

Bilder från pizzamästerskap 2021 (1).pdf 


11-12 september Gårdsrundan 2021
Länets första gårdsrunda genomfördes 11-12 september och trots alla envisa regnskurar var det över 9 000 personer som hittade till de 52 deltagarna – stora och små producenter, förädlare och mathantverkare runt om i länet. Det blev två händelserika dagar med fokus på lokala smakupplevelser och kunskap om hur mat produceras i vårt län.

Gårdsrundan skapades som ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun, LRF, Hushållningssällskapet i Jönköpings län och Vetlanda kommun.

Vi har börjat planera för Gårdsrundan 2022. Hör av dig redan nu om du vill medverka med din verksamhet till christina.oden@rjl.se

Bilder från Gårdsrundan 2021.pdf


18 oktober Framtidens jordbruk
Digitalt seminarium 9.00-12.00

Ett förändrat klimat och behovet av en ökad självförsörjningsgrad sätter fokus på frågor om tillgång på jordbruksmark, val av drivmedel och vilka livsmedel vi ska producera framöver. Seminariet tar sin utgångspunkt i var vi står idag och presenterar möjliga lösningar för att skapa ”framtidens jordbruk”, bland annat genom att visa upp goda exempel från odlare i länet.

Framtidens jordbruk - föreläsarnas presentationer.pdf

21 oktober Mat och klimat – fokus offentliga måltider
Seminariet anordnas för sjunde året i rad. I år kommer vi att titta närmare på politiska beslut och hur dessa leder till utveckling av offentliga måltider och bidrar till att uppnå Agenda 2030-målen. Exempel från länets kommuner uppmärksammas. Vi kommer att prata om klimatsmarta matval och kommunikation kring offentliga måltider Vi välkomnar kostchefer, politiker, beslutsfattare, upphandlare och alla som har ett intresse kring utveckling av offentliga måltider till detta digitala seminarium som infaller på ”offentliga måltidens dag”!

Mat och klimat - föreläsarnas presentationer.pdf

Vill du ta del av de inspelade föreläsningarna från detta seminarium? Hör av dig till christina.oden@rjl.se


3 november Arbetsmarknadsdag för gröna näringar
3 november anordnas en arbetsmarknadsdag för gröna näringar på Tenhults Naturbruksgymnasium. Syftet är att öka kunskapen om yrken inom de gröna näringarna och dagen vänder sig till studie- och yrkesvägledare inom utbildningsverksamhet, matchningsföretag, vuxenutbildningar, yrkesvägledare på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningar/-enheter. Dagen är kostnadsfri.

Inbjudan - Arbetsmarknadsdag gröna näringar.pdf


Oktober - november:
Häng med på träffar för lokal matstolthet
I oktober planeras fyra lokala matträffar där syftet är att skapa starkare nätverk och bredare samverkan mellan primärproducenter, förädlare och restaurangbranschen. Målsättningen är att öka andelen lokala livsmedel och kunskapen om dessa på länets restauranger, skapa förutsättningar för nya och långsiktiga affärsrelationer som genererar fler arbetstillfällen och en ökad kompetens i hela livsmedelskedjan. Projektet är en del i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin 2030 och utgör ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

I inbjudan finns det mer info om anmälan, plats och datum för de fyra träffarna.

Inbjudan Lokal matstolthet 2021.pdf


6 oktober - 30 november
Vill du lära dig förädla småländska råvaror?
Under 2021 kan du lära dig grunderna kring förädling av mjölk, äpplen, frukt- och bär eller tackakött under en serie inspirationstillfällen under ledning av erfarna branschrådgivare. Under mars-spril har vi genomfört ett flertal inspirationstillfällen. Dessa fortsätter nu från och med 6 oktober.

Digitala inspirationstillfällen består av två deltillfällen mellan 6 oktober till 30 november. Mellan tillfällena får du i uppgift att förädla egna produkter utifrån den kunskap du fått.

Förädlingsserien görs i ett samarbete inom ramen för arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län. Har du frågor eller vill du veta mer om serien? Hör av dig till Christina Odén.