Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Folkhälsa
  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Entreprenörskap

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och -producenter i länet:

  • Produktion
  • Innovation
  • Göra affärer
  • Attityder
  • Självförsörjningsgrad

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin och ladda ner dokumentet på Länsstyrelsens hemsida: Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

För att beställa ett tryckt exemplar, mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala livsmedelsstrategin du vill beställa.


Kommande event

17 mars 2021
Utveckla ditt företag inom matupplevelser och livsmedel

Lunchevent om att starta och utveckla företag inom matupplevelser och livsmedel 17/3 kl. 12.00-13.30. Arrangeras i samarbete med Science Park.

Mer information och anmälan.


30 mars - 30 november
Vill du lära dig förädla småländska råvaror?

Under 2021 kan du lära dig grunderna kring förädling av mjölk, äpplen, frukt- och bär eller tackakött under en serie inspirationstillfällen under ledning av erfarna branschrådgivare.

Dessa digitala inspirationstillfällen består av två eller tre deltillfällen mellan 30 mars till 30 november. Mellan tillfällena får du i uppgift att förädla egna produkter utifrån den kunskap du fått.

Förädlingsserien görs i ett samarbete inom ramen för arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län.

Alla tillfällena är kostnadsfria.

Anmälan till ett eller flera tillfällen


6 april 2021

Smaka Småland - speeddating för matproducenter, livsmedelsbutiker och restauranger

Välkommen på digital speeddating - ett tillfälle för matproducenter, livsmedelsbutiker och restauranger att hitta nya affärskontakter och affärsmöjligheter.

Tisdagen den 6 april 2021, kl.15-16 har livsmedelsbutiker och restauranger i Jönköpings län möjlighet att stifta bekantskap med produkter från livsmedelsproducenter från närområdet.

Matproducenterna presenterar sin verksamhet och sina produkter under högst tre minuter. Därefter blir det tid för frågor och idéutbyten. Finns det intresse för produkten så finns det möjlighet att beställa den efter mötet.

Träffen anordnas denna gång kostnadsfritt via Region Jönköpings län, projektet Smaka Småland via Hushållningssällskapet i Jönköpings län, Regional Matkultur Småland och Öland, LRF och Smålands Turism som ett samarbete inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.

Träffen är kostnadsfri och sker via Zoom, men kräver anmälan.

Anmäl dig senast 4 april 2021 till christina.oden@rjl.se. Ange om du representerar en restaurang eller livsmedelsbutik.

Varmt välkommen med din anmälan!

Tidigare seminarier

23 februari 2021
Seminarium om mjölk- och köttproduktion med fokus på klimatet

Dokumentation från seminariet finns under rubriken "Dokument" i högerspalten på denna sida.

Frågor besvaras av Christina Odén på telefon 073-025 94 18.