Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Folkhälsa
  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Entreprenörskap

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och -producenter i länet:

  • Produktion
  • Innovation
  • Göra affärer
  • Attityder
  • Självförsörjningsgrad

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin och ladda ner dokumentet på Länsstyrelsens hemsida: Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

För att beställa ett tryckt exemplar, mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala livsmedelsstrategin du vill beställa.


Kommande event


Klimatveckans aktiviteter 18-24 oktober:

Inom ramen för samarbetet kring den regionala livsmedelsstrategin anordnas event med fokus på mat och klimat. Anmäl dig redan idag!

18/10 Framtidens jordbruk

Digitalt seminarium 9.00-12.00

Ett förändrat klimat och behovet av en ökad självförsörjningsgrad sätter fokus på frågor om tillgång på jordbruksmark, val av drivmedel och vilka livsmedel vi ska producera framöver. Seminariet tar sin utgångspunkt i var vi står idag och presenterar möjliga lösningar för att skapa ”framtidens jordbruk”, bland annat genom att visa upp goda exempel från odlare i länet.

Mer information och anmälan 

21/10 Mat och klimat – fokus offentliga måltider

Seminariet anordnas för sjunde året i rad. I år kommer vi att titta närmare på politiska beslut och hur dessa leder till utveckling av offentliga måltider och bidrar till att uppnå Agenda 2030-målen. Exempel från länets kommuner uppmärksammas. Vi kommer att prata om klimatsmarta matval och kommunikation kring offentliga måltider Vi välkomnar kostchefer, politiker, beslutsfattare, upphandlare och alla som har ett intresse kring utveckling av offentliga måltider till detta digitala seminarium som infaller på ”offentliga måltidens dag”!

Plats: Digitalt seminarium 13:30-16.00, länk skickas 20/10 till anmälda deltagare.
Arrangör: Klimatrådets fokusgrupp Energieffektivisering, konsumtion och livsstil och Region Jönköpings län som ett samarbete inom den regionala livsmedelsstrategin.

Program

13:30 – inledning och praktiska frågor

13:40 - Hur kan de offentliga måltiderna bidra till klimatmålen - vilka praktiska klimatåtgärder har stor klimatnytta och hur kan man följa upp?
Britta Florén, Senior konsult, RISE Jordbruk

14:00 – frågor/diskussion

14:10 – Politikernas roll i utveckling av de offentliga måltiderna
Emelie Eriksson, Projektledare Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket

14:30 – frågor/diskussion

14:40 – paus

14:50 – Den röda tråden – från politiska beslut till tallriken – exempel från länet och diskussion tillsammans med Eva Sundberg, Projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket

15:20 – Goda gröna exempel från våra offentliga kök
Elin Backlund, Måltidssverige

15:40 – Frågor

15:45 - Ett digitalt gårdsbesök

15:55 – Summering

16:00 – Tack för idag!

Observera att delar av programmet kommer att spelas in.

Anmälan

23/10 Digitalt gårdsbesök och klimatsmarta mattips

Digital utflykt klockan 9-10.
Du får veta mer om matproduktion i vårt län, hur kretsloppet fungerar och vilka klimatåtgärder man jobbar med på gårdsnivå. Du får också klimatsmarta och säsongsanpassade mattips.

Anmälan

Oktober

Häng med på träffar för lokal matstolthet

I oktober planeras fyra lokala matträffar där syftet är att skapa starkare nätverk och bredare samverkan mellan primärproducenter, förädlare och restaurangbranschen. Målsättningen är att öka andelen lokala livsmedel och kunskapen om dessa på länets restauranger, skapa förutsättningar för nya och långsiktiga affärsrelationer som genererar fler arbetstillfällen och en ökad kompetens i hela livsmedelskedjan. Projektet är en del i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin 2030 och utgör ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

I inbjudan finns det mer info om anmälan, plats och datum för de fyra träffarna.

Inbjudan


6 oktober - 30 november
Vill du lära dig förädla småländska råvaror?

Under 2021 kan du lära dig grunderna kring förädling av mjölk, äpplen, frukt- och bär eller tackakött under en serie inspirationstillfällen under ledning av erfarna branschrådgivare. Under mars-spril har vi genomfört ett flertal inspirationstillfällen. Dessa fortsätter nu från och med 6 oktober.

Digitala inspirationstillfällen består av två deltillfällen mellan 6 oktober till 30 november. Mellan tillfällena får du i uppgift att förädla egna produkter utifrån den kunskap du fått.

Förädlingsserien görs i ett samarbete inom ramen för arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län. Har du frågor eller vill du veta mer om serien? Hör av dig till Christina Odén.

Alla tillfällena är kostnadsfria. Anmälan till ett eller flera tillfällen

3 november
Arbetsmarknadsdag för gröna näringar

3 nov. anordnas en arbetsmarknadsdag för gröna näringar på Tenhults Naturbruksgymnasium. Syftet är att öka kunskapen om yrken inom de gröna näringarna och dagen vänder sig till studie- och yrkesvägledare inom utbildningsverksamhet, matchningsföretag, vuxenutbildningar, yrkesvägledare på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningar/-enheter. Dagen är kostnadsfri. Anmäl dig till medlemsservice@lrf.se

Informationsblad "Save the date"


Attityd och kunskapsundersökning om lokalproducerad mat

Länsinvånarnas kunskaper, attityder och beteenden avseende mat som produceras i närområdet undersöktes hösten 2020. Den vanligaste drivkraften till att handla närproducerat är att konsumenterna vill gynna lokala företag. Andra vanliga anledningar är att maten är producerad med omtanke, närhet till producent samt den goda smaken. Två tredjedelar av de tillfrågade idag rekommenderar andra att köpa närproducerade råvaror och livsmedel i närområdet. Resultatet baseras på 601 svar där respondenterna var slumpmässigt utvalda privatkonsumenter i Jönköpings län.

Ta del av hela undersökningen.


Tidigare seminarier

23 februari 2021
Seminarium om mjölk- och köttproduktion med fokus på klimatet

Dokumentation från seminariet finns under rubriken "Dokument" i högerspalten på denna sida.

Frågor besvaras av Christina Odén på telefon 073-025 94 18.

11-12 september
Gårdsrundan 2021

Länets första gårdsrunda genomfördes 11-12 september och trots alla envisa regnskurar var det över 9 000 personer som hittade till de 52 deltagarna – stora och små producenter, förädlare och mathantverkare runt om i länet. Det blev två händelserika dagar med fokus på lokala smakupplevelser och kunskap om hur mat produceras i vårt län.

Gårdsrundan skapades som ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun, LRF, Hushållningssällskapet i Jönköpings län och Vetlanda kommun.

Vi har börjat planera för Gårdsrundan 2022. Hör av dig redan nu om du vill medverka med din verksamhet till christina.oden@rjl.se