Navigera till sidans huvudinnehåll

Mötesplats barnkultur

 • Kultur
 • Lärande och utbildning
 • Bild och form
 • Film
 • Museum
 • Teater
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Barn och unga
 • Länsövergripande

Mötesplats barnkultur är en kunskapsbyggande arena för alla som arbetar med kultur för barn och unga i Region Jönköpings län.

Kulturutveckling arrangerar Mötesplats barnkultur fyra gånger per år. Vid varje tillfälle ges möjlighet att lyssna till nya initiativ från hela landet, aktuella frågor och projekt på temat kultur för barn och unga. Mötesplats barnkultur ska också fungera som nätverk för personer som arbetar med kultur för barn och unga. Mötesplats barnkultur genomförs med olika samarbetsparter från gång till gång beroende på tema och avsikten är att arrangera både fysiska och digitala träffar.

Varför gör vi det här?

Öka kunskapen och intresset i länet om kultur för barn och unga. Skapa en arena för att lyfta aktuella frågor, projekt och initiativ från hela landet och ge möjlighet till nätverkande kring dessa frågor.

Målgrupp

Tjänstepersoner, politiker, kulturskapare och andra som vill lära sig mer om och nätverka på temat kultur för barn och unga. Barn och unga i hela länet.

Resultatmål

 • Höja kunskapen om kultur för barn och unga hos målgruppen,
 • skapa en plats för målgruppen att nätverka och hitta nya samverkansparter,
 • i förlängningen stärka barns och ungas rätt till kultur.

Hur påverkas länet?

Genom insatsen möts tjänstepersoner, politiker och kulturskapare som arbetar med kultur för barn och unga i hela länet och nätverkar och kunskapsbygger gemensamt. Detta stärker det regionala samarbetet, uppmuntrar till nya initiativ och kunskapshöjer på området kultur för barn och unga vilket i sin tur stärker barns och ungas rätt till kultur i hela länet.