Navigera till sidans huvudinnehåll

Platsens författare

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bibliotek
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Bildning
 • Tranås kommun

Regionbibliotek Region Jönköpings län vill skapa utrymme för litterärt intresserade ungdomar mellan 15 och 19 år att feriearbeta som författare med inspiration och stöd från professionella.

Platsens författare genomförs årligen på flera platser i Jönköpings län. Projektet innebär att ungdomar mellan 15 och 19 år anställs som feriearbetande författare under en del av sommaren. Under anställningen ska de läsa in sig på och skriva utifrån ett lokalt författarskap eller en lokal företeelse samt driva ett personligt skrivprojekt.

I Tranås genomfördes sommaren 2018 ett pilotprojekt, där man valde att kalla arrangemanget ”Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda”. Sommaren 2020 deltog Gnosjö, Jönköping, Mullsjö och Tranås.

Ungdomarna har utöver varandra hjälp av professionellt verksamma författare och skrivpedagoger. Vid ett tillfälle under sin anställning träffas ferieförfattarna i Jönköpings län.

Texterna som produceras och bearbetas under anställningen sammanställs till en antologi, vilken släpps under SmåLit året efter sommarferien.

År 2022 genomförs projektet i Mullsjö, Tranås och Jönköping veckorna 25-30.

 

Varför gör vi det här?

Platsens författare har utvecklats som en direkt följd av fynden i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län (2017). Där framgår att det finns få strukturer utanför skolan för unga i åldern 15-19 att ägna sig åt kreativt, lustfyllt skrivande som en fritidssysselsättning. Kartläggningen klargör också att skolan, som i hög grad är ensamma om att lära ut skrivande till unga, i samma åldersspann inriktar skrivandet mot sakprosa och vetenskap. Skrivandet tenderar således att bli instrumentellt, det vill säga något unga använder för att färdigställa uppgifter, inte ett sätt att förstå sin omvärld eller kanalisera sina tankar. En annan upptäckt i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion var att det finns flera författarsällskap i Jönköpings län men att medlemmarna i sällskapen är äldre och att återväxten inom sällskapen närmast är obefintlig. Vi vill att projektet under kommande år ska spridas i Jönköpings läns kommuner för att på så sätt generera intresse för länets klassiska författarskap. Platsens författare anknyter till Kulturplanen, kapitlet Litteratur, och dess mål att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år” samt att ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Skrivande ungdomar mellan 15-19 år.

Resultatmål

 • Stärka unga skrivande i sitt skapande och ge dem skrivande förebilder.
 • Låta professionella författare utveckla unga skrivande och kreativitet.
 • Kunskapsförmedling av klassiska författarskap genom ungdomars perspektiv.
 • Insikt i skillnaden mellan skrivande i skolan och på fritiden hos målgruppen.

Hur påverkas länet?

Platsens författare syftar till att skapa nätverk mellan arrangörerna i projektet men också mellan de unga som skriver. Arbetet med professionella höjer den litterära kvaliteten på ungas skrivande. Genom att använda sig av unga perspektiv lyfts länets klassiska författarskap. Arbetet med att skapa projektet och synergieffekter av detsamma utgör grunden till en länsövergripande struktur för ungas skrivande på fritiden.