Navigera till sidans huvudinnehåll

Platsens författare

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bibliotek
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Bildning
 • Tranås kommun

Region Jönköpings län vill skapa utrymme för litterärt intresserade ungdomar mellan 15 och 19 år att feriearbeta som författare med inspiration och stöd från professionella.

Platsens författare genomförs årligen på flera platser i Jönköpings län. Projektet innebär att ungdomar mellan 15 och 19 år anställs som feriearbetande författare under en del av sommaren. Under anställningen ska de läsa in sig på och skriva utifrån ett lokalt författarskap eller en lokal företeelse samt driva ett personligt skrivprojekt.

2023 genomfördes Platsens författare i Jönköping, Taberg, Tranås, Mullsjö och Habo. 

Ungdomarna har utöver varandra hjälp av professionellt verksamma författare och skrivpedagoger. Vid ett tillfälle under sin anställning träffas ferieförfattarna i Jönköpings län.

Texterna som produceras och bearbetas under anställningen sammanställs till en antologi, vilken släpps under SmåLit året efter sommarferien.

 

Varför gör vi det här?

Syftet med Platsens författare är att ge unga möjlighet att utveckla sitt skrivande och sitt intresse för litteratur. Idag erbjuds det relativt få möjligheter inom konstformen litteratur för unga.

Målgrupp

Skrivande ungdomar mellan 15-19 år.

Resultatmål

 • Stärka unga skrivande i sitt skapande och ge dem skrivande förebilder.
 • Låta professionella författare utveckla unga skrivande och kreativitet.
 • Kunskapsförmedling av klassiska författarskap genom ungdomars perspektiv.
 • Insikt i skillnaden mellan skrivande i skolan och på fritiden hos målgruppen.

Hur påverkas länet?

Platsens författare syftar till att skapa nätverk mellan arrangörerna i projektet men också mellan de unga som skriver. Arbetet med professionella höjer den litterära kvaliteten på ungas skrivande. Genom att använda sig av unga perspektiv lyfts länets klassiska författarskap. Arbetet med att skapa projektet och synergieffekter av detsamma utgör grunden till en länsövergripande struktur för ungas skrivande på fritiden.