Meny Stäng
Sök

Platsens författare


Under några sommarveckor vill vi skapa utrymme för unga skribenter att feriearbeta som författare tillsammans med skrivpedagoger. Vi vill också knyta verksamheten till någon av de klassiska författarna som har verkat i Jönköpings län.

Sommaren 2019 kommer Platsens författare att genomföras i en handfull kommuner i Jönköpings län. Projektet går ut på att ungdomar får kommunal ferieanställning som författare. Som en del av anställningen ska de ”reagera” i skrift på ett lokalt författarskap.

I Tranås genomfördes sommaren 2018 ett pilotprojekt, där man valde att kalla arrangemanget ”Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda”. Ungdomarna kommer utöver varandra att få hjälp av professionella skrivpedagoger och de har dessutom chansen att vid ett tillfälle träffa de andra ferieförfattarna.

Varför gör vi det här?

Platsens författare har utvecklats i en direkt följd av fynden i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län (2017). Där framgår att det inte finns strukturer utanför skolan för unga i åldern 16-19 att ägna sig åt kreativt, lustfyllt skrivande som en fritidssysselsättning. Rapporten klargör också att skolan, som i hög grad är ensamma om att lära ut skrivande till unga, i samma åldersspann inriktar skrivandet mot sakprosa och vetenskap. Skrivandet tenderar således att bli instrumentellt, något unga använder för att färdigställa uppgifter. En annan upptäckt i kartläggningen var att det finns en del författarsällskap i Jönköpings län men att medlemmarna i sällskapen är äldre och att återväxten inom sällskapen närmast är obefintlig. Vi vill att projektet under kommande år ska spridas i Jönköpings läns kommuner för att på så sätt skapa intresse för skrivande hos unga och generera intresse för länets klassiska författarskap. Projektet anknyter till Kulturplanen, Litteraturen som konstforms mål att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år” samt att ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Skrivande mellan 15-19 år Litterära sällskap

Resultatmål

* Stärka unga skrivande i sitt skapande och ge dem förebilder
* Låta professionella författare utveckla unga skrivande
* Kunskapsförmedling av klassiska författarskap

Hur påverkas länet?

* Höjd litterär kvalitet på de skrivande i länet * Utbyggnad av strukturer för unga skrivande * Lyfta länets klassiska författarskap