Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Platsens författare


Under några sommarveckor vill vi skapa utrymme för unga skribenter att feriearbeta som författare tillsammans med skrivpedagoger. Vi vill också knyta verksamheten till någon av de klassiska författarna som har verkat i Jönköpings län.

Platsens författare kommer årligen att genomföras i Jönköpings län. Projektet går ut på att ungdomar får kommunal/regional ferieanställning som författare. Som en del av anställningen ska de ”reagera” i skrift på ett lokalt författarskap eller en lokal företeelse. De ska också driva ett personligt skrivprojekt.

I Tranås genomfördes sommaren 2018 ett pilotprojekt, där man valde att kalla arrangemanget ”Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda”.

Ungdomarna kommer utöver varandra att ha hjälp av professionella skrivpedagoger och författare. De har dessutom chansen att vid ett tillfälle under sin praktik träffa de andra ferieförfattarna i länet. Under SmåLit året efter feriearbetet kommer deltagarna i Platsens författare att läsa med sina texter.

Varför gör vi det här?

Platsens författare har utvecklats i en direkt följd av fynden i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län (2017). Där framgår att det inte finns strukturer utanför skolan för unga i åldern 16-19 att ägna sig åt kreativt, lustfyllt skrivande som en fritidssysselsättning. Rapporten klargör också att skolan, som i hög grad är ensamma om att lära ut skrivande till unga, i samma åldersspann inriktar skrivandet mot sakprosa och vetenskap. Skrivandet tenderar således att bli instrumentellt, något unga använder för att färdigställa uppgifter. En annan upptäckt i kartläggningen var att det finns en del författarsällskap i Jönköpings län men att medlemmarna i sällskapen är äldre och att återväxten inom sällskapen närmast är obefintlig. Vi vill att projektet under kommande år ska spridas i Jönköpings läns kommuner för att på så sätt skapa intresse för skrivande hos unga och generera intresse för länets klassiska författarskap. Projektet anknyter till Kulturplanen, Litteraturen som konstforms mål att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år” samt att ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Skrivande mellan 15-19 år Litterära sällskap

Resultatmål

  • Stärka unga skrivande i sitt skapande och ge dem förebilder
  • Låta professionella författare utveckla unga skrivande
  • Kunskapsförmedling av klassiska författarskap

Hur påverkas länet?

* Höjd litterär kvalitet på de skrivande i länet * Utbyggnad av strukturer för unga skrivande * Lyfta länets klassiska författarskap