Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Platsens författare

Sommaren 2018 kommer "Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda" att vara ett pilotprojekt där två gymnasieungdomar under tre veckor feriearbetar som författare tillsammans med två professionella författare och skrivpedagoger.

Under några sommarveckor vill vi skapa utrymme för två unga skribenter att arbeta som författare tillsammans med professionellt verksamma författare. Vi vill också knyta verksamheten till någon av de klassiska författarna som har verkat i Jönköpings län.

Sommaren 2018 kommer "Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda" att vara ett pilotprojekt där två gymnasieungdomar under tre veckor feriearbetar som författare. Till sin hjälp har de två mentorer, Freke Räihä (författare och skrivpedagog vid Jönköping University) och Dominic Williams (University of Wales Trinity saint David, förlagsman och författare). Ungdomarna kommer också att sammanföras med de internationella författare som verkar i Coracle Europe Literary Residency vid samma tidsperiod och med de författare som besöker Tranås at the fringe. Under perioden som författare förväntas ungdomarna dels skriva på ett personligt projekt, dels reagera på Fritiof Nilsson Piratens liv eller verk. Reaktionen kan ske i vilken form som helst men den ska redovisas offentligt i Tranås bibliotek i augusti 2018.

Varför gör vi det här?

Platsens författare har utvecklats i en direkt följd av fynden i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län (2017). Där framgår att det inte finns strukturer utanför skolan för unga i åldern 16-19 att ägna sig åt kreativt, lustfyllt skrivande som en fritidssysselsättning. Rapporten klargör också att skolan, som i hög grad är ensamma om att lära ut skrivande till unga, i samma åldersspann inriktar skrivandet mot sakprosa och vetenskap. Skrivandet tenderar således att bli instrumentellt, något unga använder för att färdigställa uppgifter. En annan upptäckt i kartläggningen var att det finns en del författarsällskap i Jönköpings län men att medlemmarna i sällskapen är äldre och att återväxten inom sällskapen närmast är obefintlig. Vi vill att projektet under kommande år ska spridas i Jönköpings läns kommuner för att på så sätt skapa intresse för skrivande hos unga och generera intresse för länets klassiska författarskap. Projektet anknyter till Kulturplanen, Litteraturen som konstforms mål att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år” samt att ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Skrivande mellan 15-19 år Litterära sällskap

Resultatmål

* Stärka unga skrivande i sitt skapande och ge dem förebilder
* Låta professionella författare utveckla unga skrivande
* Kunskapsförmedling av klassiska författarskap

Hur påverkas länet?

* Höjd litterär kvalitet på de skrivande i länet * Utbyggnad av strukturer för unga skrivande * Lyfta länets klassiska författarskap