Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsa

Enligt WHO (1948) är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning." Samhällets förmåga att möta varje person i sina individuella förutsättningar att nå bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa behöver utvecklas. Med en god hälsa ökar seniorers förutsättningar att på egen hand vara delaktiga i samhällslivet. Fysisk aktivitet, social delaktighet, bra kost och en känsla av meningsfullhet är alla viktiga delar av äldres hälsa. Ett rikt utbud av hälsofrämjande aktiviteter, tillgängligt för alla oberoende socioekonomisk bakgrund, främjar äldres folkhälsa och bidrar till att Jönköpings län blir bästa platsen att åldras på.