Navigera till sidans huvudinnehåll

Skrivarverkstäder för unga på loven

  • Kultur
  • Litteratur
  • Bibliotek
  • Barn och unga
  • Länsövergripande

Lovlediga unga erbjuds möjlighet att skriva under sportlovet, sommarlovet och höstlovet. Skrivarverkstäderna genomförs på olika platser och genom olika samarbeten.

Skrivarverkstäderna erbjuds via kulturskolor, biblotek och andra aktörer. Unga personer som är intresserade av att litteratur och att skriva erbjuds möjlighet att utveckla sitt intresse, tillsammans med andra unga och handledare. Under sportlovet 2023 erbjöds skrivarverkstäder i Jönköping, Eksjö och Värnamo (se dokument). Läs också mer under insatsen Platsens författare.

Varför gör vi det här?

Genom skrivarverkstäder och liknande insatser kan unga få möjlighet att skriva under handledning. Genom att verkstäderna görs återkommande ges det också möjlighet ett upprätthålla och utveckla intresset.

Målgrupp

Unga i högstadiet och gymnasiet, men även mellanstadiet och exempelvis folkhgöskolestudenter.

Resultatmål

Målsättningen är att minst fem unga deltar i varje skrivarverstad eller liknande. 

Hur påverkas länet?

Länet blir en mer attraktiv plats att bo på, om även skriv- och litteraturintresserade unga ges möjlighet att utöva sitt intresse.