Navigera till sidans huvudinnehåll

Soffoperan

  • Kultur
  • Fritid
  • Musik
  • Teater
  • Mångfald
  • Attraktivitet
  • Länsövergripande

Soffoperan är en speciell typ av operaföreställningar som kan anpassa sig till platsens behov. Soffoperans ambition är att skapa professionell scenkonst som riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna.

Projektledaren Wolfgang Veith inbjuder WWO:s regissör Siegried Tschiedl från Österrike till Sverige till en projektvecka för att utveckla konceptet för soffoperan som ska bli Jönköpings första fria permanenta operaensemble!

Vi ska göra ett färdigt koncept, söker tillsammans instrumentalister, sångare och lämpliga spelorter. Tillsammans utvecklar vi en handlingsplan för att se hur vi ska producera, marknadsföra och utveckla soffoperan.

Varför gör vi det här?

Visionen är att soffoperan fyller en nisch, nämligen att det blir regelbunden möjligt för alla människor i regionen att titta på en operaföreställning. Eftersom det finns nästan inga möjligheter att titta på en opera i regionen försöker vi nu att utveckla en speciell typ av operaföreställningar genom samarbetet med ett liknande projekt i Österrike.

Målgrupp

Soffoperan ska bli ett miniformat av en opera för hela familjen. På grund av den korta tiden av föreställningen blir det också en perfekt kväll för alla åldersgrupper. Viktigt är att alla alltså också barn och småbarn är på visningarna alltid välkomna, så att de kan se att klassisk musik är en del av livet och inte bara hög kultur för vuxna.

Resultatmål

Planen är att producerar minst en ny pjäs per år och spela på olika orter i Jönköping och i alla av länets kommuner. Vi vill också turnera runt Sverige och på så sätt utöka vårt utbud.

Hur påverkas länet?

Ett varierat kulturellt utbud ökar även dragningskraften och attraktiviteten av Jönköping som bostadsort. Även befolkningen som redan bor här drar nytta utav det. Publiken ska känna sig hemma, istället av att titta på TV:n sitter man i soffan och tittar på en opera. Människor som har ett rikt kulturellt liv orkar mer, psykisk sjukdom förebyggs och produktiviteten ökar.