Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Språklust

Vi vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i Jönköpings län.

Detta gör vi genom samarbete BVC-bibliotek-logoped i ett universellt spår som på 10-månadersbesöket på BVC når alla barn och deras föräldrar samt i ett riktat spår som via logopeder når barn med språkstörning. Det universella spåret lanserades i hela länet i oktober 2016.

Det riktade spåret, för barn med språkstörning, är än så länge ett pilotprojekt i Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda och lanseras i hela länet under hösten 2017.

Varför gör vi det här?

Vi vill underlätta förälderns roll i relationen barnet-boken. Vi vill att föräldrar och barn ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället. Vi vill att litteraturen ska främja barnens språkutveckling. Vi vill ha ett välfungerande och stimulerande samarbete mellan olika professioner: BHV/Familjecentral-bibliotek-logoped.

Målgrupp

Föräldrar och barn 10 månader till 6 år.

Resultatmål

I det universella spåret vill vi lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, i Jönköpings län, redan under barnets första år genom att:

  • stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn.
  • uppmuntra till biblioteksbesök.

I det riktade spåret vill vi ge alla barn 3-6 år med språkstörning i Jönköpings län, oavsett modersmål, och deras föräldrar ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället.

Hur påverkas länet?

Forskningsresultat visar att professionsöverskridande samverkan för att tidigt stödja och stimulera små barns språk i familjen, har betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern.