Navigera till sidans huvudinnehåll

Språklust

 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Bibliotek
 • Kultur för hälsa
 • Länsövergripande

Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i länet. Insatserna sker genom samverkan mellan familjecentral, folkbibliotek, Rehabiliteringscentrum och Habiliteringscentrum.

Språklust för alla barn

BHV-sköterskan gör hembesök hos familjen då barnet är 8 månader och använder en Språklustkasse med böcker i samtalet med förälder. Familjen får foldern Läs tillsammans, ett bokmärke som hälsar välkommen till biblioteket och gåvoboken Knacka på!

Språklust för alla barn når också alla länets 5-åringar och deras föräldrar. Vid 5-årsbesöket på barnhälsovården, är temat för samtalet med familjen goda levnadsvanor. Barnet får gåvoboken Saga-sagor. Fiffiga kroppen och finurliga knoppen, ett bokmärke som inspirerar till goda vanor för att må bra och en Språklustmagnet, som kan sättas upp på kylskåpet och påminna hela familjen att upptäcka fler berättelser på sitt bibliotek. Föräldern får foldern Läs tillsammans.

Språklust för barn som behöver extra stöd i sin språkliga utveckling:

Barn i åldern 2,5-6 år (upp till 12 år för barn inom barnhabilitering), som besöker logoped med sina föräldrar eller närstående vuxen, får ett Språklustrecept som välkomnar till biblioteket. Logopeden väljer efter språkliga behov ut vad det enskilda barnet behöver träna på och skriver ut ett Språklustrecept. Den närstående vuxne får foldern Läs tillsammans samt handledning i kommunikativa strategier. Barnet får en Språklustkasse att ta med till biblioteket. På biblioteket får de sedan hjälp att hitta och låna böcker som passar barnets behov och intresse. 

Varför gör vi det här?

Språklust knyter an till den nationella satsningen Bokstart. Vi vill att insatserna ska stärka föräldrar och andra närstående vuxna i deras viktiga roll i barnets språkutveckling, stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker, sprida kunskap om språk och läsning som en god levnadsvana, sprida kunskap om vad biblioteken kan erbjuda och ge familjer tillgång till böcker. Vi vill också möjliggöra ökad samverkan mellan de inblandade professionerna och utforska på vilka fler sätt det kan ske.

Målgrupp

Insatserna riktas till barn 0 - 6 år samt barn upp till 12 år, inom Habiliteringscentrum logopedi, och deras närstående.

Resultatmål

 • Alla barn 8 månader får hembesök med Språklustinsats från BHV.
 • Alla barn 5 år får Språklustinsats vid besöket på BHV.
 • Alla barn med språkstörning och insats hos logoped i Rehabiliteringscentrum erbjuds Språklustrecept samt handledning och rådgivning till föräldrar.
 • Barn med språkstörning inom Habiliteringscentrum erbjuds Språklustrecept samt handledning och rådgivning till föräldrar
 • Att öka samverkan mellan FC och folkbibliotek genom att uppmuntra lokala nätverk.
 • Att hitta en form för hur kontinuerlig kompetensutveckling kan ske mellan professioner i de olika verksamheterna.   

 

Material framtaget för Språklust

Här finns delar av material som är framtaget inom Språklust och som går att ladda ner.
Boktipslista och affisch finns att ladda ner i menyn till höger på denna sida.

Läs tillsammans (1177.se)

 

Hur påverkas länet?

Tidiga insatser för familjen där olika verksamheter samverkar, stödjer barns språk- och läsutveckling. Föräldrar och barn upptäcker bibliotekets resurser.