Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Språklust

Vi vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i Jönköpings län.

Detta gör vi genom samarbete BVC-bibliotek-logoped i ett universellt spår som på 10-månadersbesöket på BVC når alla barn och deras föräldrar samt i ett riktat spår som via logopeder når barn med språkstörning. Det universella spåret lanserades i hela länet i oktober 2016.

Det riktade spåret, för barn med språkstörning, är än så länge ett pilotprojekt i Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda och lanseras i hela länet under hösten 2017.

Material framtaget för projektet

Här finns de delar materialet som är framtaget inom Språklust som går att ladda ner.

Material för marknadsföring

Boklista folder 2017

Affisch

Varför gör vi det här?

Vi vill underlätta förälderns roll i relationen barnet-boken. Vi vill att föräldrar och barn ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället. Vi vill att litteraturen ska främja barnens språkutveckling. Vi vill ha ett välfungerande och stimulerande samarbete mellan olika professioner: BHV/Familjecentral-bibliotek-logoped.

Målgrupp

Föräldrar och barn 10 månader till 6 år.

Resultatmål

I det universella spåret vill vi lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, i Jönköpings län, redan under barnets första år genom att:

  • stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn.
  • uppmuntra till biblioteksbesök.

I det riktade spåret vill vi ge alla barn 3-6 år med språkstörning i Jönköpings län, oavsett modersmål, och deras föräldrar ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället.

Hur påverkas länet?

Forskningsresultat visar att professionsöverskridande samverkan för att tidigt stödja och stimulera små barns språk i familjen, har betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern.