Meny Stäng
Sök

Språklust


Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i hela länet.

Detta gör vi genom samarbeten mellan barnhälsovården-bibliotek-logoped i flera spår.

Ett universellt spår som på 10-månadersbesöket på barnhälsovården når alla barn och deras föräldrar. Det universella spåret lanserades i hela länet i oktober 2016. Sköterskan använder en språklustkasse fylld med böcker i samtalet med förälder. Familjen får foldern Läs tillsammans, ett bokmärke som hälsar välkommen till biblioteket och en gåvobok att ta med sig hem.

Under våren 2018 implementerades ytterligare ett universellt spår som innebär att alla länets 5-åringar får en gåvobok i samband med det avslutande besöket hos barnhälsovården. Boken handlar om den fiffiga kroppen och finurliga knoppen och ska uppmuntra både till läsning och rörelse.

Ett riktat spår som via logopeder når barn med språkstörning. Det riktade spåret genomfördes först som ett pilotprojekt i Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda. Det lanserades i hela länet under hösten 2017.

Insatsen innebär att barn med logopedkontakt får recept på anpassade böcker att låna från biblioteket. På biblioteket får man hjälp att hitta böcker utifrån behov.

Varför gör vi det här?

Vi vill underlätta förälderns roll i relationen barnet-boken. Vi vill att föräldrar och barn ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället. Vi vill att litteraturen ska främja barnens språkutveckling. Vi vill ha ett välfungerande och stimulerande samarbete mellan olika professioner: BHV/Familjecentral-bibliotek-logoped.

Målgrupp

Föräldrar och barn 10 månader till 6 år.

Resultatmål

I de universella spåren vill vi lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, i Jönköpings län, genom att:

  • stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn.
  • uppmuntra till biblioteksbesök.
  • sprida kunskap om språk och läsning som en god levnadsvana (vid 5-årsbesöket)

I det riktade spåret vill vi ge alla barn 3-6 år med språkstörning i Jönköpings län, oavsett modersmål, och deras föräldrar ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället.

Material framtaget för Språklust

Här finns de delar materialet som är framtaget inom Språklust som går att ladda ner.

Språklustböcker

Affisch Språklust

Läs tillsammans (1177.se)

 

Bildspel och film

Bildspel Språklust, Vimeo 

Film - Läs tillsammans, Youtube

Film - 8 månadersbesöket på BHV

 

Hur påverkas länet?

Forskningsresultat visar att professionsöverskridande samverkan för att tidigt stödja och stimulera små barns språk i familjen, har betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern.