Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Språklust

  • Folkhälsa
  • Kultur
  • Bibliotek
  • Kultur för hälsa
  • Länsövergripande

Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i hela länet.


Detta gör vi genom samarbeten mellan barnhälsovården-bibliotek-logoped.

Språklust för alla barn lanserades i hela länet i oktober 2016 i form av en insats på 10-månadersbesöket på barnhälsovården, för att nå alla barn och deras föräldrar. Insatsen har utvecklats och en ny modell provats med utgångspunkt från familjecentralerna i Vetlanda, Gislaved, Öxnehaga och Råslätt, för att i oktober 2019 införas i länets samtliga kommuner. BHV-sköterskan gör nu ett hembesök hos familjen då barnet är 8 månader och använder en Språklustkasse med böcker i samtalet med förälder. Familjen får foldern Läs tillsammans, ett bokmärke som hälsar välkommen till biblioteket och gåvoboken ”Knacka på”.

Språklust för alla barn når också alla länets 5-åringar och deras föräldrar sedan våren 2018. I samband med besöket hos barnhälsovården, som har temat hälsosamma levnadsvanor, får de gåvoboken ”Saga-sagor. Fiffiga kroppen och finurliga knoppen" som inspirerar till både rörelse och läsning. Språklustmagneten hoppas vi sätts upp på kylskåpet och påminner hela familjen: Upptäck fler berättelser på ditt bibliotek! Barnen får även ett bokmärke med illustrationer som påminner familjen om goda vanor som är betydelsefulla för att må bra.

Språklust för barn med språkstörning genomfördes först som ett pilotprojekt i Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda och finns i hela länet sedan hösten 2017. Insatsen innebär att alla barn i åldern 3-6 år med logopedkontakt och deras föräldrar får recept på böcker att låna från biblioteket. På biblioteket får man hjälp att hitta böcker utifrån behov.

Varför gör vi det här?

- Vi vill främja barnens språkutveckling genom att sprida kunskap om läsning som god levnadsvana och källa till ett ökat ordförråd. - Vi vill underlätta förälderns roll i relationen barnet-boken. - Vi vill att föräldrar och barn ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället. - Vi vill ha ett välfungerande och stimulerande samarbete mellan olika professioner: BHV/Familjecentral-bibliotek-logoped.

Målgrupp

Föräldrar och barn i åldern 8 månader till 6 år.

Resultatmål

• Vi vill att alla föräldrar ska få information om hur böcker kan användas för att stimulera barnets språkutveckling vid hembesöket vid 8 månader och 5 års-besöket på BVC samt vid besök hos logoped.
• Vi vill vid 5-årsbesöket på BVC sprida kunskap till alla föräldrar och barn om språk och läsning som en god levnadsvana.
• Vi vill att alla barn i åldern 3-6 år med logopedkontakt och deras föräldrar får recept på böcker att låna från biblioteket.
• Vi vill att föräldrar och barn ska upptäcka bibliotekets resurser.

 

Material framtaget för Språklust

Här finns materialet som är framtaget inom Språklust och som går att ladda ner.

Böcker att använda för att träna språk och tal

Affisch Språklust

Läs tillsammans (1177.se)

 

Bildspel och film

Bildspel Språklust, Vimeo 

Film - Läs tillsammans, Youtube

Film - 8 månadersbesöket på BHV, Youtube

Väck läslusten 1, Vimeo

Väck läslusten 2, Vimeo

Väck läslusten 3, Vimeo

 

 

 

Hur påverkas länet?

Forskningsresultat visar att professionsöverskridande samverkan för att tidigt stödja och stimulera små barns språk i familjen, har betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern.