Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd till verksamma och aspirerande författare i Jönköpings län

  • Företagsutveckling
  • Kultur
  • Litteratur
  • Attraktivitet
  • Internationellt perspektiv
  • Bildning
  • Yttrandefrihet
  • Länsövergripande

Region Jönköpings län erbjuder olika stöd för dig som är verksam eller aspirerande författare. Stöden har olika utformning och är tänkta att passa olika författare, beroende på var de befinner sig i skrivprocessen.

Samtliga stöd ansöks mellan 25 januari och 29 februari. Besked lämnas till sökande 8 mars.

Residens i Frankrike i oktober

Nu utlyser vi ett nytt vistelsestipendie i Grez-sur-Loing, Frankrike. Under en månad, oktober 2024, ges du möjlighet att utveckla sitt författarskap i en unik miljö med lång historia. Redan på 1870-talet kom de första konstnärerna till  platsen som är känd för sitt speciella silvergrå ljus. Alla kostnader i samband med resa och vistelse bekostas av Region Jönköpings län.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c8eda2ed6c20

Stöd till att anlita lektör eller redaktör

Har du ett manus som du behöver utveckla konstnärligt - i syfte att skicka till förlag? Du som är författare i Jönköpings län kan i så fall ansöka om stöd för att anlita lektör eller redaktör. Detta stöd kan utgöra ett viktigt led i ditt arbete med att utveckla och bearbeta ditt manus samt öka chanserna för antagning hos förlag. Stödet kan användas för att anlita lektörer och redaktörer med utbildning eller dokumenterad mångårig erfarenhet inom förlagsbranschen. Stöd beviljas inte för att anlita författarens ordinarie redaktör eller lektör. Du bedömer själv lämplig redaktör eller lektör och anger detta i din ansökan. Undersök gärna möjligheten att anlita någon verksam i Jönköpings län.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ee871af23b0b

Textsamtalsgrupp med handledning

Region Jönköpings län bjuder in till en textsamtalsgrupp under 2024 i samarbete med Sörängens folkhögskola. Fem personer erbjuds att under ett helt år utveckla sina texter. Erbjudandet vänder sig till dig som bor i Jönköpings län och just nu arbetar med en skönlitterär text inom exempelvis prosa, dramatik, poesi eller essä. Syftet är att ge dig en möjlighet att utveckla din text genom att få respons och handledning. Gruppen kommer att träffas fyra gånger under 2024 för att läsa och diskutera varandras texter. Du arbetar med samma projekt under hela året och skickar in utdrag inför varje träff. Hanledare är Kerstin Norborg, författare som undervisat och handlett på skrivarskolor runt om i landet, bland annat på Författarskolan vid Lunds universitet och på Ölands folkhögskolas skrivarlinje.

Du kan välja mellan två grupper, antingen på lördagar kl 11-16 datumen 23/3, 25/5, 7/9 och 9/11 eller söndagar kl 10-15 datumen 24/3, 26/5, 8/9 och 10/11.  

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b8e7a9d1778b

Textsamtalsgrupp självorganiserad

Region Jönköpings län stödjer även självorganiserade textsamtalsgrupper. När tillräckligt många har anmält intresse för detta bjuder vi in till en första träff, med professionell introduktion kring responsgivning. Därefter arbetar gruppen på egen hand, med stöd av Region Jönköpings län kring insatser och inslag beroende på behov. Gruppen beslutar själva om omfattning och intervall mellan träffarna.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ec9d8a9cd356

Översättning, publicering och distribution inom EU

Region Jönköpings län bygger ett europeiskt samarbetsnätverk, i syfte att kunna översätta, publicera och distribuera författare från Jönköpings län till länder inom EU. Under förutsättning att ansökan till Kreativa Europa beviljas framåt sommaren 2024 kommer tre till fem författare i länet att ges möjlighet. Du kan ansöka om att vara del av detta projekt. Böckerna som kan komma i fråga ska redan vara publicerade i Sverige.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6bbdc07c0a8c

Varför gör vi det här?

Insatsen syftar till att skapa bättre förutsättningar för författare i Jönköpings län. Genom flera olika insatser kan författare hitta rätt insats, beroende på var i skrivprocessen de befinner sig.

Målgrupp

Verksamma och aspirerande författare.

Resultatmål

Målet är att flera författare i Jönköpings län ska utveckla sitt skrivande och sina manus genom lektörsläsningar, textsamtalsgrupper och residens samt nå ut med sina verk i Europa.

Hur påverkas länet?

Insatsen stärker Jönköpings län som litterär region. Regionen blir mer attraktiv för litterära aktörer att verka inom. Fler författare kan hitta möjligheter att bo och verka i regionen.