Navigera till sidans huvudinnehåll

Väg- och järnvägsprojekt i Jönköpings län

  • Trafik och infrastruktur
  • Länsövergripande

Trafikverket genomför samtliga väg- och järnvägsprojekt i länet. Projekten prioriteras både i den nationella och den regionala transportplanen.

Information om pågående projekt och karta över dessa finns på Trafikverkets webbplats.

Varför gör vi det här?

Investeringar i infrastruktur görs för att säkerställa ett effektivt och hållbart transportsystem och för att uppfylla de nationella transportmålen. De väg- och järnvägsprojekt som genomförs kan ha flera syften, de kan genomföras för att upprätthålla eller förbättra transportinfrastrukturens funktionalitet, de kan genomföras för att öka trafiksäkerheten eller för att förbättra bärigheten mm.

Målgrupp

Investeringar i infrastrukturen har flera målgrupper. De gynnar både privatpersoner och företag både i och utanför Jönköpings län.

Resultatmål

Väg- och järnvägsprojekt kan ha flera och olika mål, se ovan. Att säkerställa ett effektivt och hållbart transportsystem och uppfylla de nationella transportmålen är huvudmålet.

Hur påverkas länet?

Länet påverkat i stor utsträckning av väg- och järnvägsprojekt. Investeringar i transportsystemet bidrar till regional utveckling genom att det möjliggör för människor och varor att förflytta sig.