Navigera till sidans huvudinnehåll

Valideringslyft i Jönköpings län

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Länsövergripande

Projektet Valideringslyft vill fokusera på att skapa en fungerande regional struktur för validering som långsiktigt möjliggör en fungerande regional kompetensförsörjning.

En av Jönköpings läns största utmaningar är kompetensförsörjning. Det finns en stor utmaning med matchningen på arbetsmarknaden och en okunskap om vilka verktyg man kan använda sig av i detta utvecklingsarbete. Med en fungerande regional struktur för validering så skulle vi ta ett steg närmare, att ge individen möjlighet till en större rörlighet på arbetsmarknaden och att företag kommer vidare i sin utveckling och tillväxt. Att arbeta med att utveckla validering och kompetensförsörjning i länet innebär att vi strävar efter att nå länets vision med en långsiktig hållbar regional tillväxt. Projektets effekter kommer att nås genom att utvecklingsarbetet kommer att genomsyras av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  

Varför gör vi det här?

Projektet syftar till att skapa en regional struktur för validering i länet.

Målgrupp

Primära målgrupper för projektet är Yrkeshögskolan (YH), Komvux och aktörer inom branschvalidering för tillverkande industri. En sekundär målgrupp är aktörer som arbetar med kompetensförsörjning inom civil, offentlig och privat sektor plus individer och företag.

Resultatmål

• En struktur som synliggör helheten inom kompetensförsörjning där validering är ett verktyg.

 • Ett arbetssätt och plattform för aktörerna som jobbar med dessa frågor.

• Ett utbyte av kunskaper och erfarenheter.

• En ökad kunskapsnivå och kännedom om nytta och effekter med validering och relationsskapande mellan aktörer.

• En ökad kunskap om och förståelse för: bransch, komvux och YH för att kunna se behov och möjligheter till samverkan och samarbete.

• En ökad förståelse för kopplingen mellan validering och vidare kompetensutveckling.

• En gemensam målgruppsanpassad kommunikation.

Varför validering?
Följande filmer, som vänder sig till både arbetsgivare och anställda, informerar bland annat om varför företagen, Rosti GP - Gislaved, Nobia - Jönköping och EZZE - Gnosjö, valde att arbeta med validering. 

 

Hur påverkas länet?

Jönköpings län har en regional struktur för validering. Validering är ett viktigt verktyg för kompetensförsörjningsarbetet i Jönköpings län.  Företag använder validering som ett verktyg i sitt utvecklings- och tillväxtarbete. Individen använder validering som ett verktyg i sin kompetensutvecklingsresa och stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Samhället nyttjar resurser på ett effektivare sätt, då företag och individ inser nyttan med ständig kompetensutveckling och livslångt lärande.