Navigera till sidans huvudinnehåll

Innovation och entreprenörskap

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Jönköpings län är känt för sin starka entreprenörsanda. Vem har inte hört talas om "Gnosjöandan"? Samtidigt ser vi att nyföretagandet är lägre än i övriga Sverige. För att bibehålla den tradition av nyföretagande som finns är det angeläget att vi stärker våra entreprenörers förutsättningar att lyckas med sina innovativa idéer. Grundläggande är att det finns ett innovationsklimat som gör det möjligt.

I Jönköpings län har vi en stor andel små och medelstora tillverkningsföretag. Det gör att globalisering och automatisering blir en särskild utmaning för oss. Det ställer krav på oss att arbeta proaktivt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi måste också ta tillvara nya näringar och affärsmöjligheter och ge dem stöd och möjlighet att växa.

Region Jönköpings län har därför pekat ut ett antal områden inom ramen för den Smarta specialiseringsstrategin (S3), som vi lägger fokus på att utveckla. Det är regionala styrkeområden där länet har särskilda styrkor och fördelar.

De utpekade områden är:

  • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
  • E-handel och logistik
  • Skogsnäring och träförädling
  • Besöksnäring
  • Livsmedel och livsmedelsförädling

Målet med Smart specialisering i Jönköpings län är att kraftsamla regionala aktörer för att identifiera och utveckla våra styrkeområden där det skapar störst effekt. 

Region Jönköpings län finansierar en del av de företagsfrämjande aktörer som finns regionalt och tillsammans med dessa genomförs också riktade insatser som bidrar till ett gott innovationsklimat och entreprenörsanda.

Hur går det?