Navigera till sidans huvudinnehåll

Företagsutveckling

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Jönköpings län är en av de mest industritäta platserna i landet. Utmärkande är de många små och medelstora företagen, främst inom tillverkning.  Idésprutande entreprenörer och målmedvetna företagsledare har gjort att Jönköpings län har utvecklats till en av Europas mest dynamiska småföretagarregioner.

Ett varierat och växande näringsliv är viktigt för länets utveckling. Det skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en fungerande offentlig service i hela länet.

Genom riktade insatser, utbildnings- och finansieringsprogram hjälper Region Jönköpings län tillsammans med kommuner, företagsfrämjande organisationer och branschorganisationer till att utveckla näringslivet och att öka dess konkurrenskraft. Bland annat ser vi till att det finns stöd och rådgivning av hög kvalitet för företagen i alla dess skeden - start, utveckling och tillväxt. Eftersom vi lever i en global värld med högt omvandlingstryck krävs det även att företagen är bra på att anpassa och utveckla sina verksamheter för att fortsatt vara internationellt konkurrenskraftiga. Kunskap och kompetens måste finnas tillgängligt i länet, så att företagen kan ta tillvara nya affärsmöjligheter och framtidsäkra sina verksamheter och näringar.

Hur går det?