Navigera till sidans huvudinnehåll

Transportinfrastruktur

  • Trafik och infrastruktur

Region Jönköpings län ansvarar för planeringen av den regionala statliga infrastrukturen i länet genom framtagandet av en regional transportplan. Inom ramen för vårt uppdrag samordnar vi också länets intressen i den nationella infrastrukturplaneringen och deltar i olika regionala, nationella och internationella nätverk kopplade till transportinfrastruktur och kommunikationer.

Vill du läsa mer om de väg- och järnvägsprojekt som planeras och genomförs i Jönköpings län kan du gå in på Trafikverkets webbplats för Jönköpings län

Under respektive utvecklingsområde nedan har vi samlat information om hur vi arbetar med planering av länets transportinfrastruktur.

 

Hur går det?