Navigera till sidans huvudinnehåll

Seminarium om transportinfrastruktur och samhällsplanering

  • Trafik och infrastruktur

Regionalt seminarium om transportinfrastruktur och samhällsplanering 

Tisdagen den 24 augusti 2021 anordnade Region Jönköpings län ett digitalt seminarium med fokus på hur transportinfrastruktur och samhällsplanering hänger samman.

Vi har här samlat de presentationer som hölls under förmiddagen, har ni frågor som rör själva seminariet eller någon av föredragshållarna får ni gärna kontakta oss på regional.utveckling@rjl.se.

Programpunkter under dagen

Välkomna och introduktion                               

Marcus Eskdahl, ordförande TIM-nämnd Region Jönköpings län och Erik Bromander, sektionschef Samhällsbyggnad och infrastruktur Region Jönköpings län hälsade välkomna och redogjorde för pågående processer kring långsiktig planering av transportinfrastruktur.

Tillgänglighet för utveckling av stad och land

Göran Cars, professor emeritus i samhällsbyggnad på KTH, lyfte hur infrastruktur kan ses som ett medel för att skapa lokal och regional tillväxt och utveckling.

Tillgänglighet stad land.pdf

Strukturbild Skaraborg

Magnus Fredricsson, strateg hållbar samhällsutveckling Skaraborgs kommunalförbund berättade om framtagandet av den prisbelönta strukturbilden för Skaraborg och hur Västra Götalandsregionen arbetar med kombinerad mobilitet för att skapa förutsättningar för hållbart resande på landsbygden.

Strukturbild Skaraborg.pdf

Strukturbilder för Jönköpings län

Erik Bromander, sektionschef Samhällsbyggnad och infrastruktur, beskrev hur länets arbete med strukturbilder ser ut.

Regionala strukturbilder.pdf

Cykelplanering i Uppsala län

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg Region Uppsala län, berättade om hur region Uppsala län har arbetat strategiskt med utvecklingen av cykling och cykelinfrastruktur i länet.

Cykel Uppsala län.pdf

Cykelstrategi Jönköpings län

Ida Hedberg, infrastrukturstrateg Region Jönköpings län, beskrev hur arbetet med regionala cykelfrågor drivs i länet.

Cykelplanering RJL.pdf