Meny Stäng
Sök

Boende


  • Boende
Nybyggt bostadsområde med vita moderna hus

För att lyckas med bostadsförsörjningen i Jönköpings län måste vi planera tillsammans över kommungränserna. Alla typer av bostäder behövs – hyresrätter, bostadsrätter och småhus, både i tätorter och på landsbygden.

Foto: Johan W Avby

För att Jönköpings län ska utvecklas och växa måste det finnas olika typer av bostäder – hyresrätter, bostadsrätter och småhus, både i tätorter och på landsbygden. I vårt län, liksom i nästan hela Sverige, är det akut brist på bostäder. Bostadsbristen ökar, samtidigt som det byggs för få bostäder.

Kommunerna i Jönköpings län ansvarar för bostadsförsörjningen och Länsstyrelsen stödjer kommunerna i det arbetet. För att vi ska lyckas bättre med bostadsförsörjningen behöver vi planera tillsammans över kommungränserna.

Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och länets kommuner har inlett ett samarbete för att ta fram regionala strukturbilder. Strukturbilderna blir viktiga underlag för beslut och planering av den lokala och regionala utvecklingen i Jönköpings län, kopplat till bland annat infrastruktur, boende, kompetensförsörjning och näringsliv.

Hur går det?