Navigera till sidans huvudinnehåll

Dansa utan krav!

 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Fritid
 • Dans
 • Barn och unga
 • Psykisk hälsa
 • Barns hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Kultur för hälsa
 • Aneby kommun
 • Gislaveds kommun
 • Habo kommun
 • Jönköpings kommun
 • Mullsjö kommun
 • Tranås kommun
 • Värnamo kommun

Dansa utan krav! är en insats för tjejer 13-19 år med återkommande psykosomatiska symtom. Med syfte att stärka självförtroende och självkänsla, öka kroppskännedom och i förlängningen påverka den upplevda hälsan hos målgruppen.

Dansa utan krav! och Dans för hälsa pågår i ett flertal kommuner i länet, och nya grupper startar kontinuerligt. 

Insatsen riktar sig till tjejer 13-19 år, som har något/några av de här besvären och besöker elevhälsan/annan samtalskontakt upprepade gånger: Stress, oro, ont i magen, nedstämdhet, ont   i huvudet, ont i nacke/rygg, trötthet/sömnbesvär, höga krav, ensamhet.

Stor vikt ligger på gruppgemenskap och social interaktion med dansen som verktyg med fokus på rörelseglädje och kravlöshet, inte på prestation.

Insatsen har ett hälsofrämjande fokus och har i forskning visat långsiktiga effekter, inte enbart på minskade psykosomatiska symtom, utan även en ökad självkänsla vilket är basen för vårt psykiska välbefinnande.

Upplägg: 75 min, 2 ggr i veckan i 8 månader. Uppvärmning, danskoreografi, eget skapande/gruppövning, stretch, avslappning och reflektion. Rekryteringen sker främst via elevhälsa och barn och ungdomshälsan och dansgruppen leds av dansinstruktör utbildad i konceptet.

Varför gör vi det här?

Dansa utan krav! syftar till att stärka självförtroende och självkänsla, öka kroppskännedom och i förlängningen påverka den upplevda hälsan.

Målgrupp

Tjejer 13-19 år

Resultatmål

 • Att kunna erbjuda en förebyggande och behandlande insats för unga tjejer med återkommande psykosomatiska symptom, en målgrupp som ofta faller mellan stolarna.
 • Erbjudas vid behov efter hälsosamtal i skolan alternativ vid annan samtalskontakt för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.
 • Jämlik tillgänglighet i länets alla kommuner med hjälp av samverkan mellan Region Jönköpings län, respektive kommun och eventuellt extern aktör.

Hur påverkas länet?

Ohälsan hos målgruppen är kartlagd sedan flera år tillbaka och insatser för att främja hälsan behövs. Främjar samverkan mellan organisationer och verksamheter, både externt och internt för att nå gemensamt mål.