Navigera till sidans huvudinnehåll

Länsmuseum

  • Kultur
  • Fritid
  • Lärande och utbildning
  • Bild och form
  • Museum
  • Länsövergripande

Stiftelsen Jönköpings läns museum verkar inom kulturmiljö och kulturarvsområdet genom att erbjuda upplevelser som berikar livet och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv kan vara.

Verksamheten består bland annat av utställningar, programaktiviteter och lärandeaktiviteter, samt genom att tillhandahålla expertis och kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att bidra till samhällets utveckling.

Varför gör vi det här?

Syftet är att via museets verksamhet levandegöra vad kulturarv kan vara, vilket innebär att medborgaren ges möjlighet att reflektera och förnimma begreppets mångfald. Som vital kulturinstitution, med tidsenliga gestaltningsmetoder, medverkar vi till att bygga ett mångfasetterat, berikat och tolerant socialt klimat.

Målgrupp

Syftet är att via museets verksamhet levandegöra vad kulturarv kan vara, vilket innebär att medborgaren ges möjlighet att reflektera och förnimma begreppets mångfald. Som vital kulturinstitution, med tidsenliga gestaltningsmetoder, medverkar vi till att bygga ett mångfasetterat, berikat och tolerant socialt klimat.

Resultatmål

Mål 1. Museet ska ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst- och kulturupplevelser i Jönköpings län, emellertid med barn och unga som ett särskilt prioriterat område.

Mål 2. Museet ska stärka sin identitet som vetenskaplig forsknings- och kunskapsutvecklande institution.

Mål 3. Museet ska förvalta sina samlingar på ett mer hållbart och användarvänligt sätt och uppnå en medveten samlingstillväxt.

Mål 4. Museets resurser ska hanteras på ett hållbart, metodiskt och funktionellt sätt.

Mål 5. Museet ska stärka sin roll som regional och nationell resurs och Förväntade effekter ur ett regionalt perspektiv Dessa mål är vidare nedbrutna till mätbara effektmål vilka ligger till grund för en handlingsplan som sträcker sig över regionens kulturplan period.

Hur påverkas länet?

Att tillgängliggöra och levandegöra länets kulturarv är viktigt för både länsbor och besökare. Det ger länet ett historiskt och kulturellt perspektiv, vilket gynnar både förståelse och uppskattning för traditioner och behovet av utveckling.