Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensdag för industri

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Branschforum för industrin också kallad Kompetensdagen för industri, är ett forum där företag, utbildningsanordnare, tjänstemän och beslutsfattare möts. Det är en mötesplats där vi lyfter industrins kompetensbehov, identifierar glappen mellan behov och efterfrågan och diskuterar hur vi tillsammans kan göra för att attrahera, behålla och utveckla kompetens inom branschen. 

Kompetensdagen för industrin genomförs i samverkan med:

Logotyp Region Jönköpings län
Logotyp Polymercentrum
Logotyp Skärteknikcentrum
Logotyp Teknik college
Logotyp Träcentrum
Logotyp Handelskammaren i Jönköping.