Navigera till sidans huvudinnehåll

Validering

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Vad är validering?

Validering handlar om att upptäcka, bekräfta och dokumentera en individs erfarenheter, kunskaper och kompetens. Det är en process där allt man har lärt sig noteras oavsett om det är från studier, jobb, praktik, egna studier, samhällsengagemang eller kurser med betyg eller intyg. Det innebär att du får dokumentation på dina färdigheter och allt du har lärt dig över tid.

Varför validering?

Validering är ett viktigt verktyg för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning som många branscher står inför. Tillgång till rätt och kompetent personal är en avgörande förutsättning för fler jobb och för ett växande näringsliv.

Bra kvalitet gör företagen konkurrenskraftiga och rustade för att möta krav och behov hos kunder och beställare.

Vem kan valideras?

Validering är till för dig som har kunskap och erfarenhet inom ett visst område, även om du inte har officiella papper eller intyg som styrker detta. Det kan vara att du har skaffat dig värdefulla kunskaper genom arbete inom ett området eller genom självstudier. Den kompetensen finns det inga ”bevis” för att man har men genom validering kan sådan kunskap och kompetens bedömas och värderas.