Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Landsbygdsutveckling

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat
  • IT och digitalisering
  • Boende
  • Entreprenörskap

Människor ska kunna bo och verka på landsbygden likväl som i städer och tätorter.

Näringslivet på landsbygden består till stor del av jord- och skogsbruksföretag, men det finns också många företagare inom småindustrier och servicenäringar. En god infrastruktur för kontanthantering, bredband och transporter är viktigt för att kunna bo och driva företag i glesbygd.

Självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat drastiskt senaste 20 åren. Jordbruksmarken är en värdefull resurs som noga bör beaktas vid byggnation av ny infrastruktur och bostäder, framförallt i stadsnära miljöer.

Jordbruksmarkens framtid, Länsstyrelsens webbplats