Navigera till sidans huvudinnehåll

Genomförda seminarier


 • Konstforum
  Tid: 22 oktober kl. 11-14
  Plats: Smålands konstarkiv, Värnamo

  Temat för nästa Konstforum är residens och det kommer vara en föreläsning av Theresa Lekberg. Theresaska berätta om hur det är att driva en konstnärsresidens och hur man söker till residenser.

 • Vattenbruk – ett klimatsmart sätt att
  producera livsmedel i Jönköpings län
  Slutseminarium
  Tid: Fredag den 21 oktober kl. 9.00-12.00. Frukost från kl. 8.30.
  Plats: Regional utvecklings lokaler, Klubbhusgatan 13, 2 trappor, Jönköping. Främst en fysisk träff, men går även att delta digitalt

  Vilken potential har ett landbaserat, recirkulerande vattenbruk i vårt län, vilken roll kan näringslivet spela och hur kan resurser tas tillvara på ett mer effektivt sätt som möjliggör en ökad och hållbar livsmedelsproduktion? Dessa frågor kommer att diskuteras under slutseminariet i projektet ”Identifiering och kartläggning av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län” som pågår fram till slutet på 2022. Slutseminariet är en del av Klimatveckans program.
  Mer information (pdf, 119.2 KB)

 • Digg inspiration day
  Plats: Elmia, Jönköping
  Datum: 19 oktober
  Jönköpings län ska bli bästa län i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett djärvt men inte omöjligt mål. Vi börjar vår resa tillsammans med Digg inspiration day 19 oktober på Elmia. Vi pratar bland annat om ledarskap i en digital tid och hur vi realiserar våra högt uppsatta digitaliseringsmål i daglig verksamhet. En inspirerande dag för dig som är företagsledare, chef, politiker, strateg eller på annat sätt driver digital transformation eller bara är intresserad och vill ha inspiration. Flera intressanta föreläsare som bland andra Stefan Hyttfors, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare, och Marie Andervin författare till boken Att leda digital transformation.
  Mer information


 • Förändringstid–en föreläsningsserie för dig som jobbar med mat
  26 april, 3 maj och 10 maj
  Genom tre korta digitala föreläsningar under våren vill vi ge kunskap och verktyg för att möta förändring och omvandla trender och kriser till möjligheter. Vi vänder oss till matproducenter, förädlare, handel och restaurang.
  Mer information (pdf, 843.0 KB)

 • Eftermiddag med fokus på tackakött
  Tid: 14 mars 15.00-17.30
  Plats: Restaurang Sjön, Jönköping
  Hushållningssällskapet Jönköping, LRF och Region Jönköpings län bjuder in länets kockar till en eftermiddag med fokus på tackakött. Tillsammans med Christofer Johansson på Hotell Borgholm på Öland, inspireras vi kring ett smakrikt kött som ofta fått spela huvudrollen på restaurangens menyer. Menyer som präglas av säsongsvariationer och en tydlig lokal identitet. Under hösten belönades restaurangen med en stjärna i Guide Michelin.
  Mer information och anmälan (pdf, 550.7 KB)

 • Läkemedelsrester i vatten och avloppsrening
  Tid: 24 februari 13.00-14.30
  Plats: Digitalt via Zoom
  Hur samverkar vi kring renare vatten? Välkomna till ett dialogmöte om läkemedelsrester i vatten. Vi diskuterar nuläge, miljöpåverkan, möjligheter, hinder och uppmärksammar goda exempel. Under dagen medverkar representanter från Vattenenheten och Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län, Svenskt Vatten, Region Jönköpings län med flera.
  Program (pdf, 42.1 KB)

 • Workshop nr 2 om länets vattenbruksprojekt
  Tid: 23 februari 9.00-12.00
  Plats: Digitalt via Zoom
  Välkommen till workshop om vattenbruk i Jönköpings län, del 2 av 3.

  Workshopen bjuder på en inspirationsföreläsning om akvaponik med Niklas Wennberg, resultat från den första enkäten kring kartläggning av intresse och platser i länet samt diskussioner om det fortsatta arbetet. Workshopen är en aktivitet inom ett pågående projekt som Region Jönköpings län tillsammans med samarbetspartners driver med syftet att kartlägga lämpliga odlingslokaler och möjliga aktörer för att driva RAS och akvaponik (odling av fisk och grönsaker i samma system).
  För den som missat tidigare workshop går det att ansluta redan 8:30 för att få en snabb överblick över området och projektet.
  Inbjudan (pdf, 281.8 KB)  

 • Workshop i länets vattenbruksprojekt
  Tid: Onsdag 8 december 2021 kl. 9.00-12.00
  Plats: Klubbhusgatan 13, Jönköping
  Region Jönköpings län startar nu ett projekt för att främja RAS (recirkulerande akvakultursystem) och akvaponik (odling av fisk och grönsaker i samma system). Projektet ska kartlägga möjliga aktörer att driva RAS och akvaponik samt lämpliga lokaler för sådan odling. Projektet är en del av arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och bidrar till målsättningen om en ökad produktion av livsmedel i länet.


 • Vem har sagt något om kärlek?
  Tid: Torsdag 25 november 2021 kl. 18.00-19.15
  Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
  Vem har sagt något om kärlek? Så lyder titeln på den bok Elaf Ali skrivit om sin uppväxt i en sydsvensk småstad inom en familj präglad av hederskultur, där hennes frihet begränsades och där hon som ung kvinna inte tilläts följa sina drömmar och ambitioner. Föreläsningen är uppbyggd som ett samtal mellan skribenten Elaf Ali och moderator Frida Ohlsson Sandahl, där Elaf Ali bland annat återger berättelser ur sin bok.
  Inbjudan (pdf, 476.6 KB)