Navigera till sidans huvudinnehåll

Livslångt lärande

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Livslångt lärande och utbildning är viktigt för människors utveckling, men också för utvecklingen i hela Jönköpings län. I länets kommuner sker utbildning inom grundskola och gymnasieskola. Det är en rättighet för alla barn och unga och här samarbetar kommunerna kring det som behöver utvecklas.

I Jönköpings län finns eftergymnasial utbildning på Jönköping University, länets folkhögskolor, kommunala vuxenutbildningar och hos yrkeshögskoleanordnare. Dessutom erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare både längre utbildningar och kortare kurser.

En stark arbetsmarknad, där vi är duktiga på att matcha människors kompetens och kunskap mot arbetsmarknadens behov, gör Jönköpings län till en attraktiv plats. Därför måste vi aktörer uppmuntra och skapa möjligheter till livslångt lärande för alla invånare. Men vi måste också synliggöra den kompetens som finns. Det handlar bland annat om att integrera praktisk färdighet och spetskompetens med teoretisk kunskap. Och det måste göras i nära samarbete mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och forskning.

Region Jönköpings län driver eller deltar i olika nätverk med utbildningsanordnare och vi genomför insatser och projekt som ger möjlighet till kompetensutveckling inom det formella eller informella utbildningssystemet.

Hur går det?