Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetens och matchning

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

För att Jönköpings län ska fortsatta växa och utvecklas krävs arbetskraft med rätt kompetens. Att matcha arbetsmarknadens behov med tillgång till rätt kompetens är en av länets största utmaningar. Länets arbetsgivare behöver kompetens på olika nivåer – formell kompetens som du får genom att gå en utbildning eller genom att validera din yrkeserfarenhet, och informell kompetens som du skaffar på andra sätt än genom utbildning. Men vad som är rätt kompetens förändras i takt med att arbetsmarknaden utvecklas. Det handlar också om att ta tillvara kompetensen hos varje individ. 

Det regionala arbetet innebär att tillsammans med relevanta aktörer samverka inom utbildningsplanering, validering, kompetensutveckling samt att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. En viktigt pusselbit i detta blir att fånga upp regionala kompetensbehov, analys och prognosarbete.

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser - prognosresultat för länet år 2035 (pdf, 3.9 MB)

Rapport näringslivsanalys Jönköping län (pdf, 4.4 MB)

Hur går det?