Navigera till sidans huvudinnehåll

Två tjejer som dansar

Hälsa

  • Folkhälsa
  • Social välfärd
  • E-hälsa

Hälsa kan uttryckas på flera olika sätt. Världshälsoorganisationens, WHO, definition från år 1948 lyder: "Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom".

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 

Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket, men det finns skillnader mellan länets kommuner, mellan könen och mellan socioekonomiska grupper.