Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Barns hälsa

  • Folkhälsa
  • Barns hälsa

Barn och ungdomar utgör cirka 20 procent av länets befolkning. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för goda uppväxtvillkor pågår på flera olika sätt. Genom studier kring barns hälsa lär vi oss mer om hur förebyggande arbete kan ske.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Hälsa