Navigera till sidans huvudinnehåll

Barns hälsa

  • Folkhälsa
  • Barns hälsa

Barn och ungdomar utgör cirka 20 procent av länets befolkning. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för goda uppväxtvillkor pågår på flera olika sätt. Genom studier kring barns hälsa lär vi oss mer om hur förebyggande arbete kan ske.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Region Jönköpings län

Anna Kempe
anna.kempe@rjl.se
0703-82 75 52

www.rjl.se/folkhalsa