Navigera till sidans huvudinnehåll

Ohälsosamma matvanor

  • Folkhälsa
  • Ohälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor ger en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död det kan närmast fördubbla risken att dö i förtid. Ungefär 20 % av befolkningen i Sverige har betydande ohälsosamma matvanor men bara 10 % äter enligt de nationella rekommendationerna.

En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning äter så ohälsosamt att de riskerar att insjukna eller dö i förtid av kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer.

Enligt världshälsoorganisationen WHO kan sunda levnadsvanor förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes.

Ohälsosamma matvanor i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län arbetar med ohälsosamma matvanor i ett brett folkhälsoperspektiv. Vi arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer och Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vi följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vi arbetar aktivt med avsnittet om ohälsosamma matvanor och riktlinjerna om kvalificerat rådgivande samtal. För mer information om vårdnivåer och ansvar se Region Jönköpings läns FAKTA sida – ohälsosamma matvanor.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Anna Kempe
anna.kempe@rjl.se
070-377 97 91