Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Sidinformation


Under respektive ämnesområde redovisas övergripande årsstatistik för länet och kommunerna. Statistiken visar hur regionen utvecklas mot uppsatta mål och visioner. Fördjupande rapporter och sammanställningar finns också inom vissa ämnesområden. Kommunsammanställningar består av faktablad (pdf). Uppdatering sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig. Har du frågor kring statistik och innehåll, kontakta ola.olsson@rjl.se

Inom vissa områden presenteras även regionala strukturbilder som togs fram  under 2017. Strukturbildsarbetet var en fördjupad kartläggning av länet och de 13 kommunerna med hjälp av statistik, diagram och kartor. 

Region Jönköpings län har också tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat BRP+ för att mäta livskvalitet i Sveriges län och kommuner. Se www.brpplus.se (OBS! fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer). Alla Agenda 2030 indikatorer kan följas i Jämföraren på www.kolada.se